Từ khóa: 50th Anniversary

Xe Cơ Bắp Dodge Challenger Phiên Bản Kỷ Niệm 50 Năm Ra Mắt

Xe Cơ Bắp Dodge Challenger Phiên Bản Kỷ Niệm 50 Năm Ra Mắt

Năm 2020 là thời điểm kỷ niệm 50 năm sinh ra của huyền thoại xe cơ bắp Mỹ Dodge Challenger. Để đánh dấu sự kiện này, Dodge vừa cho ra mắt phiên bản 50th Anniversary tại triển lãm Los Angeles Auto Show 2019. Gói kỷ niệm 50 năm được trang bị trên phiên bản Challenger

Xe Cơ Bắp Dodge Challenger Phiên Bản Kỷ Niệm 50 Năm Ra Mắt

Xe Cơ Bắp Dodge Challenger Phiên Bản Kỷ Niệm 50 Năm Ra Mắt

Năm 2020 là thời điểm kỷ niệm 50 năm chào đời của huyền thoại xe cơ bắp Mỹ Dodge Challenger. Để đánh dấu sự kiện này, Dodge vừa cho ra mắt phiên bản 50th Anniversary tại triển lãm Los Angeles Auto Show 2019. Gói kỷ niệm 50 năm được chuẩn bị trên phiên bản Challenger