Từ khóa: 959

Ducati Panigale V2 Ra Mắt, Sức Mạnh Của 959 Trong Thân Xác Panigale V4

Ducati Panigale V2 Ra Mắt, Sức Mạnh Của 959 Trong Thân Xác Panigale V4

Ngoài việc giới thiệu chiếc Ducati Streetfighter V4, buổi lễ Ducati World Premiere 2020 còn mang đến mẫu xe hoàn toàn mới: Panigale V2. Thực chất, Panigale V2 không hoàn toàn lạ lẫm khi mang động cơ của 959 Panigale và thể xác của đàn anh Panigale V4. Panigale V2 chào đời như đúng lời

Ducati Panigale V2 Ra Mắt, Sức Mạnh Của 959 Trong Thân Xác Panigale V4

Ducati Panigale V2 Ra Mắt, Sức Mạnh Của 959 Trong Thân Xác Panigale V4

Ngoài việc giới thiệu chiếc Ducati Streetfighter V4, sự kiện Ducati World Premiere 2020 còn mang đến mẫu xe tận gốc mới: Panigale V2. Thực chất, Panigale V2 không hoàn toàn lạ lẫm khi mang động cơ của 959 Panigale và thể xác của đàn anh Panigale V4. Panigale V2 ra đời như đúng lời