Từ khóa: Aston Martin CC100 Speedster

Những Siêu Xe Mang Thiết Kế đặc Biệt – Không Kính Chắn Gió

Những Siêu Xe Mang Thiết Kế đặc Biệt – Không Kính Chắn Gió

Trong thập kỷ qua, ngành xe hơi đã chứng kiến sự xuất hiện của mẫu xe không kính chắn gió. Một số dưới dạng concept. Một số đã được sản xuất và ít nhiều cho biết sự khác biệt của xu hướng này. Mazda MX-5 Superlight không kính chắn gió xuất hiện năm 2010. Aston

Những Siêu Xe Mang Thiết Kế đặc Biệt – Không Kính Chắn Gió

Những Siêu Xe Mang Thiết Kế đặc Biệt – Không Kính Chắn Gió

Trong thập kỷ qua, ngành xe ô tô đã chứng kiến sự xuất hiện của mẫu xe không kính chắn gió. Một số dưới dạng concept. Một số đã được sản xuất và không ít cho biết sự khác biệt của xu hướng này. Mazda MX-5 Superlight không kính chắn gió xuất hiện năm 2010.