Từ khóa: xe Mỹ

Lái Thử Ford Explorer 2020: Thêm Sức Mạnh Nhưng Còn Không ít Hạn Chế

Lái Thử Ford Explorer 2020: Thêm Sức Mạnh Nhưng Còn Không ít Hạn Chế

Dưới này là bài đánh giá Ford Explorer 2020 của tác giả Brandon Turkus đăng trên Motor1, Nhà báo lược dịch, tiêu đề do Nhà báo đặt lại. Ford Explorer thế hệ thứ 5 là bước đột phá mới kể từ lúc ra mắt năm 2011. Mặc dù dùng thử lái và thiết kế ngày